Coaching & training

Direct na afronding van mijn ( didactische)opleiding aan de Rijks Pedagogische Academie in Haarlem gaf ik een jaar lang onderwijs aan 5 tot 17 jarigen. Vervolgens koos ik als trainer/opleider voor de volwasseneneducatie bij Vendex International (oa V&D Warenhuizen).

Ik gebruik graag creatieve werk- en/of spelvormen en gebruik zelden met standaard programma’s of methodieken. Ik werk graag vanuit de energie die iemand heeft en van daaruit een positieve benadering en de (h)erkenning van hem- of haarzelf in relaties, werk, privé, uitdagingen, kansen en bedreigingen. Training & coaching is iets waarin ik professioneel altijd goede energie in vind en wat ik ook altijd wil blijven doen. Een heerlijk en dankbaar vak waarin ook m’n eigen ontwikkeling nooit stil blijft staan.

In de loop der jaren heb ik een aantal specialisaties ontwikkeld in dit vakgebied. Met dank ook aan de partners en collega’s van de Beukelaar Groep, HRM, Traicomm, TCP e.v.a. zijn deze specialisaties continue verder ontwikkeld en worden ze volledig op maat van de opdrachtgever ingezet.

Train de trainer leergangen o.a. voor de dealerorganisaties van Pon’s Automobielhandel en Traicomm. Daarin kwamen aan de orde: ‘Handling an audience’, procesbegeleiding, intervisie, didactische werkvormen en aanpak, organisatie etc. Driedaagse trainingen.

*Corporate effectuation o.a. voor de Noorderboog. De basisprincipes van Corporate Effectuation (Thomas Blekman) en de pragmatische vertaling naar de persoonlijke situatie van de deelnemers.

Voorbeelden

De Beukelaar Groep

De Beukelaar Groep is een netwerkorganisatie die zich richt op het trainen, coachen en adviseren van personen en bedrijven op uiteenlopende gebieden zoals “management development”, “commercieel leiderschap”, “(intern) ondernemerschap”, “mediation” en “onderhandeling”.

Partners van de Beukelaar Groep hebben zich gespecialiseerd in uiteenlopende zaken die het management van ondernemingen bezighoudt:

  • Commercieel leiderschap: denken in termen van toegevoegde waarde, waarbij de relatie met de klant centraal staat.
  • Ondernemerschap: werken aan verbetering, optimalisatie en innovatie door het stimuleren van ondernemend gedrag en creativiteit.
Lees verder