VTTI – Eurotank

VTTI

In dit project heb ik samengewerkt met collega Marc de Roy van Zuidewijn.

De opdracht was een complete functionaliteit te bouwen die VTTI in staat stelde te voldoen aan wettelijke verplichtingen rondom bezoekers aan hun enorme tankopslag terreinen in Amsterdam. Vanwege de hoge risico’s is het namelijk verplicht dat bezoekers een uitgebreide veiligheidsinstructie hebben gekregen alvorens het terrein überhaupt zelfs maar te mogen betreden.

Daartoe hebben wij een uitgebreide veiligheidsfilm met acteurs gemaakt (van script tot eindmontage), daarnaast een speciale website waar bezoekers voorafgaand aan een bezoek verplicht heen gaan en de film en het instructiemateriaal aandachtig bekijken, Vervolgens moeten ze digitaal een test afleggen op die website met tien telkens wisselende vragen. Daarvan mag slechts één vraag fout beantwoord worden. Lukt dat niet, dan moet het nogmaals – en in z’n geheel – gedaan worden.

De resultaten worden automatisch aan het back office in Amsterdam gerapporteerd dat weer in verbinding staat met de beveiligingsdienst die op basis daarvan een toegangspas verleent. Bij calamiteiten zijn de bezoekers niet alleen goed voorbereid maar alles is ook wettelijk aantoonbaar in het werk gesteld om bezoekers goed en verantwoord te informeren. Natuurlijk zijn de website en routine, vragen, testmateriaal en alles daaromheen ook door ons ontwikkeld. Vanwege de vertrouwelijkheid van een en ander vermelden wij geen URL of inhoudelijke aspecten.