Videopresentaties voor Stichting ‘Gedachtenveld’

Voor de Stichting Gedachtenveld hebben wij een tweetal presentatiefilms gemaakt: een 4″ en een 1″versie.

Stichting Gedachtenveld – Natuurlijk afscheid, bereikbaar voor iedereen

In augustus 2022 is de Stichting ‘Gedachtenveld’ opgericht. De stichting stelt zich tot doel  om het milieubewuste en milieuvriendelijke natuurbegraven financieel aantrekkelijker en  haalbaarder te maken voor iedereen. De stichting verzorgt zelf geen uitvaarten maar werkt samen met professionele uitvaartverzorgers.  De stichting wordt zo lean & mean mogelijk opgezet, heeft zelf geen natuurbegraafplaatsen in zijn bezit of enig belang daarin, kent geen winstoogmerk en is louter facilitair. De dienstverlening van de stichting beperkt zich tot het faciliteren van een plek inclusief grafdelving op een bij de stichting aangesloten natuurbegraafplaats onder de naam ‘Gedachtenveld’, tegen de ‘basiskosten natuurbegraven’

Deze kostprijs wordt in overleg met Gemeentes/grondeigenaren zo laag mogelijk  vastgesteld . De Stichting ‘Gedachtenveld’ berekent geen commissie aan de gemeentes en vindt het belangrijk dat er nergens een commerciële vermenging is. Wij verzorgen zelf dus ook geen uitvaarten maar werken amen met uitvaartprofessionals die vrij gekozen worden door de nabestaanden. Ook deze dragen nooit commissie af aan de stichting. Volledige onafhankelijkheid van de stichting prevaleert in alle gevallen. De ANBI aanvraag is inmiddels ingediend.

Er mag volgens de stichting geen financiële belemmering zijn  voor het verkleinen van de ecologische footprint .  We volgen de stringente regelgeving rond het natuurbegraven  en lossen en passant het ruimtegebrek op traditionele  begraafplaatsen mee op. Iedereen is welkom op onze natuurbegraafplaatsen. Er wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen verschillende geloven en/of  overtuigingen in de ter beschikking stelling van een natuurgraf.

Op https://prachtigafscheid.nl/introductiefilm-stichting-gedachtenveld/   vindt u zowel een 4 minuten filmpje als een 1 minuut durend  samenvattend filmpje over onze stichting.  vindt u zowel een 4 minuten filmpje als een 1 minuut durend  samenvattend filmpje over onze stichting.